Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - GDPR

Την 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή και στη χώρα μας ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (GDPR) “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”. Το νομοθέτημα επιβάλλει αυστηρές υποχρεώσεις σχετικά με τη συλλογή και κάθε άλλη πράξη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, στους οποίους αναφέρονται τα δεδομένα αυτά. Εν προκειμένω, πρόκειται για τα δεδομένα που αφορούν εσάς ως Πελάτες μας.

Όταν πρόκειται για τα προσωπικά σας δεδομένα, η διαφάνεια είναι σημαντική για εμάς. Έχοντας αυτό κατά νου, ενημερώνουμε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπό μας και τη χρήση των υπηρεσιών μας για να σας διευκολύνουμε να κατανοήσετε:

  • ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς
  • γιατί τις συλλέγουμε
  • πώς τις αποθηκεύουμε και τις χρησιμοποιούμε
  • πότε και με ποιους τις μοιραζόμαστε

Η νέα μας πολιτική περιγράφει τα δικαιώματα απορρήτου των δεδομένων σας  και σας εξηγεί πώς να τα ασκείτε — δίνοντάς σας περισσότερο έλεγχο όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία μας. Σας προτρέπουμε να κάνετε κλικ εδώ και παρακαλούμε να διαβαστεί προσεκτικά το Έντυπο Ενημέρωσης Πελατών και να ενημερωθείτε για:

  • Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε, και τις πηγές τους.
  • Τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση και τις νόμιμες βάσεις της επεξεργασίας τους.
  • Τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας.
  • Τον χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας.
  • Τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.
  • Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπό μας και τη χρήση των υπηρεσιών μας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το Έντυπο Ενημέρωσης για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και τις διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών που περιγράφονται σε αυτήν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική Ελληνική νομοθεσία.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Σταδίου 48, 10564 Αθήνα ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου backoffice@axonsec.gr.

Για να μπορούμε να συνεχίσουμε την τακτική επικοινωνία μαζί σας, αναφορικά με newletters και λοιπές ενημερώσεις χρειαζόμαστε την δική σας συγκατάθεσή σας, ώστε να συνεχίσετε να λαμβάνετε email από την ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Παρακαλούμε επιλέξτε το παρακάτω σύνδεσμο στην λέξη  ΣΥΝΑΙΝΩ.

Σας επισημαίνεται ότι οιαδήποτε τυχόν ενημέρωση απορρέει από την συμβατική σχέση υμών με την ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να την προωθεί σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η άλλου μέσου επικοινωνίας που έχετε επιλέξει.