Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η προστασία των επενδυτών μας, η άρτια εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και η πρόσβαση στα κορυφαία επενδυτικά προϊόντα, αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές της ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακής, από την αρχή της λειτουργιάς της μέχρι και σήμερα, και αποτελούν τον κατευθυντήριο άξονα που ορίζει την πορεία ανάπτυξής μας.

Η φιλοσοφία μας εδράζεται στην παροχή υψηλής ποιότητας επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον, και την ουσιαστική κάλυψη των αναγκών των ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών που συνεργάζονται μαζί μας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η στρατηγική μας έχει ως στόχο να είμαστε πάντα ο πιο ελκυστικός και φερέγγυος συνεργάτης για τους πελάτες και επενδυτές μας: οι αρχές της αξιοπιστίας, της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και της ανταγωνιστικότητας αποτελούν τους οδικούς άξονες της πορείας μας. 

Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της πελατειακής βάσης μας, η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και η επέκταση σε όλες τις σύγχρονες δραστηριότητες προσφέροντας προιόντα και υπηρεσίες αιχμής, αποτελούν την φυσική εξέλιξη της ανάπτυξης και μεγένθυσης της εταιρείας μας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή θα συνεχίσει να παρέχει πρόσβαση στις μεγαλύτερες οργανωμένες και μη αγορές, μέσα από την τεχνογνωσία της σε σύνθετα και μη χρηματοπιστωτικά μέσα και την συνεργασία της με κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς οίκους. 

Τα στοιχεία αυτά είναι που αποτελούν την έμπνευση για το παρόν και το μέλλον της εταιρείας μας και το εφαλτήριο όλων των προσπαθειών για την απρόσκοπτη πρόοδο μας προς αυτή την κατεύθυνση, μαζί με εσάς, τους πελάτες και επενδυτές μας για συνοδοιπόρους.