ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Στην ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε έχουν πάντα ως γνώμονα την ικανοποίηση των επενδυτικών αναγκών και προσδοκιών των επενδυτών μας. Η υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσφορόμενες υπηρεσίες μας και είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της ΑΧΟΝ στον απαιτητικό αυτό τομέα λειτουργίας μας. 

Το Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων προσφέρει σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές την πιο κατάλληλη επενδυτική στρατηγική, η οποία προκύπτει μετά από μελέτη και κατανόηση των εξατομικευμένων επενδυτικών προσδοκιών του κάθε πελάτη, και πάντα σε αρμονία με το επενδυτικό προφίλ που επιλέγουμε μαζί. 

Με αντικειμενικό σκοπό την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος επενδυτικών στόχων, το Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων έχει σχεδιάσει τρια ξεχωριστά επενδυτικά προφίλ με διαφορετικούς στόχους απόδοσης και ρίσκου: 

  • Συντηρητικό χαρτοφυλάκιο, με στόχο τη διαφύλαξη του υπό επένδυση κεφαλαίου και το ελάχιστο δυνατό ρίσκο.
  • Ουδέτερο χαρτοφυλάκιο, με στόχο την προσδωκόμενη αποκόμιση υψηλότερων αποδόσεων, με ιδανική σχέση ρίσκου / απόδοσης, με προστασία του κεφαλαίου.
  • Επιθετικό χαρτοφυλάκιο, με στόχο την βέλτιστη μεγιστοποίηση της απόδοσης εκμεταλλευόμενοι τις πάσης φύσεως επενδυτικές ευκαιρίες αναλαμβάνοντας την ιδανική σχέση ρίσκου / απόδοσης σε όλη την κλίμακα, πάντα με καλυτερη δυνατή προστασία τοιυ κεφαλαίου.

Οι έμπειροι διαχειριστές στην ομάδα της ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακής χρησιμοποιούν τα καταλληλότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Ελλάδας και του εξωτερικού στην τοποθέτηση των κεφαλαίων υπό Διαχείριση, με σκοπό να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες ενεργούς διαχείρισης χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένες σε κάθε επενδυτικό προφίλ και ανεξάρτητα από το μέγεθος του προς επένδυση κεφαλαίου.