ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Στην ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας. Το τμήμα Οικονομικών Αναλύσεων μας είναι άρτια στελεχωμένο με μια ομάδα κορυφαίων οικονομολόγων και αναλυτών της αγοράς, έτοιμοι να συνδράμουν σε κάθε επενδυτική σας προσπάθεια.

Οι αναλυτές μας ακολουθούν τα πλέον σύγχρονα, έγκυρα και αξιόπιστα μοντέλα ανάλυσης οικονομιών, αγορών, οικονομικών και εταιρικών γεγονότων. Σκοπός μας είναι πάντα ο ίδιος: να αποκομίσουμε μια αντικειμενική σκοπιά των τεκταινόμενων της αγοράς και να αποκρυπτογραφήσουμε το τι σημαίνει η κάθε εξέλιξη για την πορεία των προϊόντων που ενδιαφέρουν τους επενδυτές μας. Στην ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή, αν μια ανάλυση δεν έχει συγκεκριμένο και χειροπιαστό αποτέλεσμα, τότε απλά δεν έχουμε κάνει την δουλειά μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Ταυτόχρονα, η ομάδα μας δίνει ξεχωριστή σημασία στην άψογη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους πελάτες και επενδυτές: μέσα από την συζήτηση και την στενή επικοινωνία, επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτικούς στόχους κάθε πελάτη. Σκοπός μας είναι να επιστρέψουμε με μια πληθώρα επενδυτικών επιλογών που να ταιριάζουν όμως απόλυτα στο προφίλ και τους στόχους κάθε ξεχωριστού πελάτη.

Παράλληλα, η οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας περιλαμβάνει αυτόνομο «Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατών, Διαχείρισης Δικτύου, Εξωτερικής Ανάθεσης & Νέων Συνεργασιών», στα πλαίσια του οποίου παρακολουθούνται και εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς αγορές και οικονομίες, οι νέες συνεργασίες και οι νέες δραστηριότητες. Έτσι, όλοι οι υπάλληλοι και συνεργάτες μας αφοσιώνονται με πλήρη προσοχή στο αντικείμενο τους με αποτέλεσμα την επίτευξη των εταιρικών στόχων.