ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή, όντας λειτουργούσα από το 1991, επενδύει καταρχάς στη μεγάλη εμπειρία των στελεχών της και στην ικανότητά τους να κατανοούν τις ανάγκες των πελατών, να αναζητούν τις καλύτερες δυνατές λύσεις και να δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας και εμπιστοσύνης για όλους όσους την τιμούν με την  παρουσία τους στο πελατολόγιό της.

 

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Με δεδομένα αυτά, η εταιρεία στοχεύει στην αδιάκοπη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, φροντίζοντας παράλληλα τη διαρκή επέκταση των δραστηριοτήτων τής και τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της. Η πρόσβαση που παρέχει σε οργανωμένες και μη αγορές, η τεχνογνωσία της σε σύνθετα και μη σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα και η συνεργασία της με κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς οίκους, είναι στοιχεία ενταγμένα σε αυτήν ακριβώς τη συλλογιστική. Ταυτόχρονα η ανταγωνιστικότητα, η υψηλής απόδοσης παραγωγικότητα και η αξιοπιστία καθιστούν την ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή ελκυστικό συνεργάτη για κάθε επενδυτή και φερέγγυο διαχειριστή κάθε επενδυτικής ανάγκης.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Με αυτή τη στρατηγική ως οδηγό, η ενίσχυση της πελατειακής βάσης, η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και η επέκταση σε όλες τις σύγχρονες δραστηριότητες, αποτελούν φυσική εξέλιξη του συνόλου της διαδικασίας εκσυγχονισμού, μεγένθυνσης και ανάπτυξης της εταιρείας.