ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η λειτουργία μας έχει ως πρωταρχικό της μέλημα την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των επενδυτικών αναγκών των πελατών μας και την απόλυτη προστασία των συμφερόντων τους. Το σημαντικότερο εχέγγυο για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας είναι οι άνθρωποι μας: η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα, εξειδικευμένα και πιστοποιημένα απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στελέχη, τα οποία είναι πάντα στο πλευρό των επενδυτών για κάθε τους ανάγκη. 

Με γνώμονα την εκπλήρωση των καθηκόντων μας, έχουμε δημιουργήσει τα παρακάτω εξειδικευμένα τμήματα:

  • Τμήμα Λήψης & Διαβίβασης Εντολών
  • Τμήμα Εκτέλεσης Εντολών
  • Τμήμα Διεθνών Αγορών
  • Τμήμα Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών & Συμβουλών σε Επιχειρήσεις
  • Τμήμα Οικονομικών Αναλύσεων
  • Τμήμα Παραγώγων
  • Τμήμα Θεματοφυλακής
  • Τμήμα Παροχής Πιστώσεων
  • Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος
  • Υπηρεσίες σχετικά με αναδοχές

Κανονιστικές και Ρυθμιστικές Πληροφορίες

Η ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ παρέχει στους πελάτες της, τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, κατά την έννοια του άρ.4 του ν. 3606 / 07 εκτός των παρ. 1 (γ) και 1 (στ) του ιδίου άρθρου, επί του συνόλου των χρηματοπιστωτικών μέσων του άρ. 5 του ν. 3606 / 07 και σύμφωνα με την υπ. άρ. απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/560/02.09.2010 απόφαση άδειας λειτουργίας όπως ισχύει.

 Για να δείτε την αναλυτική κατάσταση των πιστοποιημένων στελεχών της Εταιρίας μας, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο