ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή έχει παρουσία μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου, στη Σπάρτη ενώ η συνεργασία της με ΑΕΕΔ ενισχύει την πρόσβασή της και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης και νέων συνεργασιών και έχει οργανωθεί κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί, πέραν της ανάγκης για ευρεία γεωγραφική κάλυψη, τη βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των επενδυτικών απαιτήσεων των πελατών με τη χρησιμοποίηση επαρκούς, άρτια εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού και συνόλου συνεργατών που διακρίνονται, μεταξύ άλλων, για τον επαγγελματισμό, την αξιοπιστία, το ήθος και ευσυνειδησία τους.

Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην Αθήνα, Σταδίου 48, 10564.

Τηλ: 210 3363800

Fax: 210 3243903

Email: main@axonsec.gr

Το δίκτυο των συνδεδεμένων αντιπροσώπων εταιρίας έχει ως εξής:

• Σπάρτη. Παναγιώτης Καπετανέας (Λυκούργου 56. Τηλέφωνο 27310 89110)

Συνεργαζόμενες ΑΕΕΔ

  • Κυράζογλου ΑΕΕΔ
  • D-Smart ΑΕΕΔ
  • Forum ΑΕΕΔ
  • Contract Momentum Finance ΑΕΕΔ