Διεθνείς Αγορές

Η ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει, μέσω των συνεργασιών με τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες του εξωτερικού, πρόσβαση στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια διεθνώς για συναλλαγές σε όλα τα προϊόντα όπως μετοχές, παράγωγα, CFDs, ομόλογα, εμπορεύματα, νομίσματα , ETFs κλπ.
Οι πελάτες της ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακής μπορούν να επενδύσουν στις αγορές μετοχών, παραγώγων, συναλλαγματικών ισοτιμιών, εμπορευμάτων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων σε όλο τον κόσμο, επιλέγοντας μέσα από ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων.
Το Τμήμα Διεθνών Αγορών είναι επανδρωμένο με στελέχη υψηλού επιπέδου, με πολυετή εμπειρία στα χρηματοοικονομικά θέματα, το οποίο καλύπτει τόσο τις Ευρωπαϊκές όσο και την Αμερικάνικη Αγορά μέχρι τις 23:00 στο κλείσιμο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.