Ομόλογα, Αμοιβαία Κεφάλαια και Σύνθετα Προϊόντα

Η ΑΧΟΝ ΑΧΕ δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να καταρτίζουν αγοροπωλησίες στα εξής προϊόντα:

Σε ομόλογα της ελληνικής αγοράς και της διεθνούς αγοράς

Σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγορών, ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και άλλα σύνθετα προϊόντα (structured products).

Σημειώνεται ότι για την διαπεραίωση των παραπάνω συναλλαγών, ο πελάτης καταβάλλει προμήθειες που ποικίλουν ανά προιόν και τόπο διαπραγμάτευσης και ανάλογα με τις χρεώσεις των διαμεσολαβητών και τις συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, υπάρχουν χρεώσεις για έξοδα τα οποία αφορούν την εκκαθάριση συναλλαγών καθώς και τη θεματοφυλακή.

Για τις παραπάνω συναλλαγές, υφίστανται και επιπλέον χρεώσεις που καθορίζονται από τις εκάστοτε αρχές, χωρίς η Εταιρεία να φέρει καμία ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η εταιρία του παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τις χρεώσεις που καταβάλλονται.