Δίκτυο πωλήσεων

Η ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή έχει παρουσία μέσω συνδεδεμένων αντιπροσώπων , στη Λιβαδειά , στη Σπάρτη και στην Κόρινθο ενώ η συνεργασία της με ΑΕΕΔ ενισχύει την πρόσβασή της και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας έχει οργανωθεί κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί, πέραν της ανάγκης για ευρεία γεωγραφική κάλυψη, τη βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των επενδυτικών απαιτήσεων των πελατών με τη χρησιμοποίηση επαρκούς, άρτια εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού και συνόλου συνεργατών που διακρίνονται, μεταξύ άλλων, για τον επαγγελματισμό, την αξιοπιστία, το ήθος και ευσυνειδησία τους.

Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην Αθήνα, Σταδίου 48, 10564

Τηλ: 210  3363800

Fax: 210  3243903

Email:  main@axonsec.gr

Το δίκτυο των συνδεδεμένων αντιπροσώπων εταιρίας έχει ως εξής:

  • Κόρινθος .     Ε.Πουλίτσης και Σ.Ι.Α. Ε.Ε.  (Πατρών 50 – 52 .  Τηλέφωνο   27410 74300)
  • Σπάρτη.         Παναγιώτης Καπετανέας  (Λυκούργου 56.  Τηλέφωνο   27310  89110)

 

 

 

 

 

Axon  Χρηματιστηριακή. Α.Ε.Π.Ε.Υ (Εταιρία εποπτευόμενη από την  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) Αρ. Άδειας Ε.Κ.: 2/61/20-11-1990